Hulp gezocht

Voor de vele activiteiten van NLS zoeken wij regelmatig nieuwe vrijwilligers. Hieronder staan de de commissies die hulp zoeken. Binnenkort volgen meer functieprofielen.  

  • Ledenwerving
  • Commissie Bespaar
  • Commissie Zon
  • Commissie Wind

 Geïnteresseerd? Stuur een mail naar info@nieuwelansingerstroom.nl

Energiecoach voor Energieloket

Wij zoeken energiecoaches die inwoners van Lansingerland willen helpen hun mogelijkheden om energie te besparen in kaart te brengen. Energiecoaches zijn geïnteresseerde mede-inwoners, met kennis van de buurten in Lansingerland die het leuk vinden om zich in te zetten voor de energietransitie in onze gemeente. Zij hebben zelf al enige ervaring met het nemen van energiebesparingsmaatregelen en communicatief voldoende vaardig. Energiecoaches krijgen een training en hulpmiddelen om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Tevens krijgen zij per gesprek een (beperkte) vergoeding.

Inwoners kunnen via het nieuwe Energieloket Lansingerland (oktober 2018 gereed) een keukentafelgesprek met een energiecoach aanvragen. Dit is een initiatief van Nieuwe Lansinger Stroom en de Gemeente Lansingerland. Zo’n gesprek bij de aanvrager thuis maakt duidelijk wat zijn/haar energieverbruik is en welke maatregelen er kunnen worden genomen. Na het gesprek krijgt de aanvrager een samenvatting toegestuurd. 

Wij zoeken zowel coaches voor inwoners met een eigen huis als coaches die vooral voor huurders worden ingezet. Bij dit laatste werken we samen met 3B Wonen.

Voor meer informatie, bekijk de profielschets of mail naar Jan Al.