Dit vinden wij

Nieuwe Lansinger Stroom gaat voor het besparen van energie en de transitie van fossiele naar duurzame energie opgewekt uit hernieuwbare bronnen in Lansingerland. We nemen hierin zelf het initiatief en zijn zo niet afhankelijk van de overheid, de politiek en de grote energiespelers in de markt.

Onze samenleving draait op een energievoorziening die zowel ecologisch als economisch niet echt duurzaam en stabiel is en zal moeten veranderen. In Nederland wordt de energie voornamelijk geproduceerd door de verbranding van fossiele brandstoffen. Deze brandstoffen zijn niet oneindig aanwezig en raken op. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komen stoffen vrij die schadelijk zijn voor mens en natuur en die de oorzaak zijn van de huidige klimaatverandering. Verder zijn we voor onze energie economisch afhankelijk van de landelijke politiek, een paar grote energiebedrijven en een aantal onstabiele economieën in de wereld. 

WE DOEN HET NU! 
De omslag naar duurzame energie gaat niet snel genoeg. De klimaatverandering komt op een onomkeerbaar punt. De maatschappelijke noodzaak en het economische belang om te veranderen dringt bij steeds meer mensen en bedrijven door. Het moment om lokaal te investeren is goed nu de rente op de bank zo laag is. Het kan nu!

WE DOEN HET LOKAAL!
We verbinden de lokale vraag aan de lokale kennis en kracht en komen zo met een lokale oplossing. We houden onze eigen omgeving schoon en duurzaam, onze energievoorziening onafhankelijk en de energieopbrengsten blijven in Lansingerland.

WE DOEN HET SAMEN!
Zo hebben inwoners en bedrijven een stem in wat gaan we doen, hoe gaan we het doen en met wie gaan we het doen. De reden om mee te doen kan verschillen maar samen gaan we wel voor hetzelfde doel. Onze lokale kennis, kracht en enthousiasme bundelen voor een toekomstbestendige, duurzame en economisch sterk en betaalbare energievoorziening in Lansingerland. 

NIEUWE LANSINGER STROOM GAAT ERVOOR,
JIJ OOK?

© freepik