Dit willen wij


Doelstelling van de coöperatie is om samen met inwoners en bedrijven van Lansingerland het gebruik van fossiele energie terug te dringen en onze eigen duurzame energie op te wekken. Dit doel willen wij bereiken door:

  • Het stimuleren en realiseren van besparingen op het energieverbruik.
  • Het lokaal opwekken en/of opslaan van duurzame energie.
  • Het gezamenlijk inkopen en verkopen van onze eigen energie.
  • Het gezamenlijk investeren in lokale duurzame energieprojecten.
  • Het rendement van de coöperatie opnieuw investeren in nieuwe energieprojecten.
  • Het samenwerken met (bij voorkeur lokale) organisaties die hetzelfde doel nastreven.
©freepik

Nieuwe Lansinger Stroom zet zich in om met inwoners en bedrijven van Lansingerland te werken aan een energieneutrale gemeente.
Wij zullen nooit werken uit eigenbelang of streven naar financiële winst.
Wij willen beroemd zijn om ons enthousiasme, het vermogen tot verbinden en onze lokale betrokkenheid.