Energiecoaches krijgen een 8,3

In maart is er een enquête gehouden onder de ruim 300 aanvragers van een keukentafelgesprek in 2022. De deelnemers werd niet alleen gevraagd naar de tevredenheid over het gesprek, maar ook over welke maatregelen hun interesse hadden en in hoeverre het gesprek geholpen had om deze maatregelen te nemen.

In totaal hebben 127 mensen de enquête ingevuld, dit is een respons van 42%.
Maar liefst 98% geeft aan dat het gesprek veel of voldoende heeft bijgedragen aan hun motivatie om energie te besparen en dat het gesprek invloed heeft gehad op hun gedrag. Denk hierbij aan meer aandacht voor het energiegebruik en praktische zaken zoals de CV-ketel op 60 graden zetten, sluipverbruik van apparaten verminderen door ze helemaal uit te schakelen en het periodiek meten van het energieverbruik.

Top 5 van besproken maatregelen
1. Warmtepompen
2. Zonnepanelen
3. Vloerisolatie
4. Muurisolatie
5. HR++ beglazing
Hier valt op dat warmtepompen ten opzichte van de vorige enquête is gestegen van positie 4. naar positie 1.

Maatregelen uitgevoerd en in de planning
Maar liefst 83% heeft al daadwerkelijk investeringsmaatregelen genomen om het energieverbruik te verlagen. Meest genomen maatregelen zijn zonnepanelen, vloerisolatie en muurisolatie. Met name de investeringen in een warmtepomp hebben in 2022 veel last van lange levertijden gehad en zijn daarom lager uitgekomen dan bewoners zelf hadden gewild.
Bij de nog te ondernemen maatregelen voert de warmtepomp de lijst aan, gevolgd door zonnepanelen, isolatie en HR++ beglazing.

‘Prima initiatief’
Ruim 50 mensen hebben de moeite genomen om aanvullende opmerkingen te maken, waarvan ongeveer 30 in de categorie ‘ga zo door’ en ‘ik ben zeer tevreden’. Er zijn meerdere tienen uitgedeeld, het gemiddelde rapportcijfer kwam uit op een 8,3. Inwoners die hebben deelgenomen aan de enquête konden gratis een energiemeter ophalen bij de Energiewinkel, hier is ruim gebruik van gemaakt.