Veelgestelde vragen Zonnedak Persoon

Koop ik een eigen zonnepaneel?        Nee, je koopt een zonnepaneel-aandeel, wat 1/976 deel van het zonnedak is.
Waarom is het niet handig om meer dan 80% van mijn elektriciteitsverbruik af te dekken met paneel-aandelen?        Omdat er naar verwachting steeds zuinigere lampen, wasmachines, koffiezetapparaten etc. zullen komen en overproductie niets oplevert in een Postcoderoosproject. Ook is het theoretisch mogelijk dat de zon een jaar lang veel meer schijnt. Je kunt altijd in een volgend project extra paneel-aandelen kopen.
Wat gebeurt er met de elektriciteitsopbrengst van het zonnedak?        De opbrengst van het zonnedak wordt ingekocht door om|nieuwe energie en kun je bij ons weer afnemen. om|nieuwe energie betaalt hier een kleine vergoed per kWh voor en die gebruikt de coöperatie voor de lopende kosten zoals verzekering, onderhoud en administratie.
Hoe werkt een Postcoderoos?        Vroeger mochten alle postcodes aangrenzend aan die waar het zonnedak gerealiseerd was meedoen van de belastingdienst. Tegenwoordig mag de kern ook aangrenzend aan de postcode van het zonnedak gekozen worden. Dat hebben wij ook gedaan omdat anders veel van onze voorinschrijvers uit 2652 niet mee konden doen.
Hoe bespaar ik op elektriciteitskosten als de stroom niet bij mij thuis komt?        Jaarlijks wordt gemeten hoeveel het zonnedak heeft geproduceerd en dit wordt gedeeld door 976 paneel-aandelen. LansingerZon geeft aan jouw energieleverancier door hoeveel kWh jouw aandelen hebben (check wel eerst even of jouw leverancier meedoet). Jouw leverancier streept de belasting en de btw daarover weg. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal aandelen, de hoeveelheid zon en de hoogte van de energiebelasting.
Waarom loopt het project maar 15 jaar, zonnepanelen gaan toch 25 jaar mee?        De energiebelasting wordt 15 jaar weggestreept. Dat garandeert de belastingdienst. Daarna wekt het dak nog wel stroom op, maar geldt deze regeling niet meer. Om de dakeigenaar te betalen voor 15 jaar gebruik van zijn dak, laten we de installatie liggen. Het verwijderen van de installatie na 15 jaar kost ook geld.
De belastingkorting is jaarlijks, maar kan ik hier elke maand profijt van hebben?Ja, dan moet je je voorlopige teruggaaf aanpassen.
Kan ik meedoen als ik al panelen op mijn eigen dak heb?        Ja, mits er nog ‘ruimte’ in het elektriciteitsverbruik aanwezig is, dus als er netto nog elektriciteit van de leverancier wordt afgenomen.
Krijg ik nog BTW terug na realisering van het project?        Nee, wij kunnen de BTW dankzij een lening van gemeente Lansingerland voorfinancieren. Deze wordt na realisatie van het project gelijk weer teruggevraagd aan de belastingdienst. In de prijs van €260 zit dus geen BTW!
Heeft de belastingdienst nog plannen om de postcoderoosregeling te veranderen?        Ja er zijn plannen om de regeling af te schaffen en te vervangen door een nieuwe. Wij verwachten echter dat we 15 jaar gebruik kunnen maken van onze regeling of van een overgangsregeling.
Wat als de energiebelasting op elektriciteit wordt verlaagd?        Er is in onze business case rekening gehouden met een daling van 2% per jaar. Een grotere daling is nadelig voor de terugverdientijd. Waarschijnlijk zal er in een overgangsregeling (omdat de Postcoderoosregeling waarschijnlijk zal worden afgeschaft/aangepast) rekening worden gehouden met de al bestaande projecten zodat de terugverdientijden ongeveer gelijk blijven. Maar niets is zeker.
Wat is het voordeel als ik overstap naar om|nieuwe energie?        Naast dat alles automatisch wordt verrekend, maakt om|nieuwe energie voor iedere deelnemer die klant bij hen is €50 per jaar over. Hoe meer deelnemers overstappen, hoe meer we overhouden. Het geld blijft in de lokale economie. Elke drie jaar beslissen we samen over wat er met het geld dat over is zal worden gedaan (uitkeren, besteden aan nieuw project, etc).
Bijkomend voordeel is dat je naast het opwekken, je je eigen energie ook lokaal en duurzaam kan afnemen. Kijk hier voor meer informatie over energieleveranciers.
Moet ik lid worden van Nieuwe Lansinger Stroom om mee te kunnen doen?        Nee, je wordt automatisch en gratis lid van LansingerZon U.A. bij deelname. Je bent dan aandeelhouder en wordt ook uitgenodigd voor ledenvergaderingen etc.
Wat als ik ga verhuizen?        Als je binnen de Postcoderoos blijft wonen is er niets aan de hand. Ga je   er buiten wonen dan kan je je aandelen misschien aan andere deelnemers verkopen, aan de nieuwe bewoner van je huis of aan iemand op de wachtlijst voor een nieuw project. Wij zullen je daar mee helpen.
Waarom zou ik meedoen?        Omdat wij er samen voor kunnen zorgen dat er steeds meer energie groen zal worden opgewekt. De opbrengsten van deze energie zullen in Lansingerland blijven, want we keren eventuele winst uit of investeren die weer in een ander project in de buurt.
Mag ik meedoen als ik wel een eigen dak heb dat geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen?        Natuurlijk, iedereen mag meedoen. Een paar deelnemers hebben hun eigen dak al vol liggen. Maar je zou bijvoorbeeld ook in een monumentaal pand of in een appartement kunnen wonen. Of gewoon geen panelen op je eigen dak willen hebben.
Stel dat het een heel regenachtig jaar wordt, kunnen de kosten dan nog wel worden gedekt?        Ja, daarvoor zal de reserve die in de coöperatie wordt aangehouden worden aangesproken. Dit is ook de reden om de eerste 3 jaar nog geen winstuitkering te doen.
Wat als de dakeigenaar failliet gaat?        Wij hebben 15 jaar lang het recht van opstal, waardoor de installatie geen eigendom van de dakeigenaar is. Bij een faillissement kan de curator deze dan ook niet verkopen. De nieuwe eigenaar zal het dak met onze panelen erop moeten overnemen.
Krijg ik mijn geld terug als het project niet doorgaat voor de afgesproken datum?Ja, 100%.        
Kan ik niet beter wachten met meedoen tot ik zeker weet dat het project doorgaat?    Hoe lang duurt het voordat het project daadwerkelijk gebouwd gaat worden?        Nee! Er zijn veel mensen die mee willen doen, maar omdat dit ons eerste project is nog even de kat uit de boom willen kijken. Het gevolg hiervan is dat het project niet doorgaat… Een kip-ei situatie dus. Hoe sneller iedereen beslist, hoe eerder we van start kunnen gaan!Eind mei 2019 beslissen we of we het project in meerdere fases kunnen realiseren. Dit om te voorkomen dat de mensen die al zijn ingestapt te lang moeten wachten.
Stel, het dak brandt af door de zonnepanelen, zijn wij dan aansprakelijk?        Nee, het project is verzekerd voor ellendige gebeurtenissen, zodat de coöperatie niet hoeft op te draaien voor de kosten ervan als dit de schuld van de zonnepanelen is. De deelnemers aan dit project zijn geen eigenaar van de panelen, maar aandeelhouders waardoor er nooit aanspraak op de deelnemers kan worden gedaan.
Hoeveel panelen heb ik nodig?        Elk paneel brengt ongeveer 225 kWh per jaar op. Als je 3.500 kWh per jaar verbruikt dan zou 80% daarvan 2800 kWh zijn (met het oog op zuinigere apparaten in de toekomst). 2800/225=12 panelen. Elk paneel/aandeel kost 260 euro, dus dan zou je 3.120 euro investeren.
Hoe is het rendement van 6,2% berekend?  In de brochure en het promotiemateriaal wordt gerekend met een IRR, oftewel ‘internal rate of return’/’interne rendementsvoet’.  Het eerste jaar staat 260 euro uit als lening, maar het tweede jaar nog maar 230, derde jaar nog maar 210 etc. Ieder jaar ontvang je als gemiddelde 6,2%, over de nog UITSTAANDE investering (dat is dus iets anders dan 6,2% over de INITIËLE investering). De IRR werkt eigenlijk als een omgekeerde bankrekening. Dat is wellicht wat verwarrend, maar wel gebruikelijk om rendementen op investeringen in uit te drukken.  De logica erachter is: als je geld uitleent en je krijgt een deel terug, is dat deel wat je terugkrijgt niet meer uitgeleend. Vandaar ook het kasstroomplaatje in de brochure, als je die in een spreadheet stopt en er een IRR over laat berekenen, krijg je 6,2%. Klik hier voor de spreadsheet.  In het kasstroomoverzicht zijn verder nog verschillende bedragen genoemd: iedere paar jaar wordt het rendement van de coöperatie (stroomopbrengsten-kosten) in dit model uitgekeerd waardoor de inkomsten per paneel hoger uitvallen.  
Moeten de panelen worden opgegeven bij de aangifte inkomstenbelasting?        Een particulier die meedoet in een postcoderoosproject van een coöperatie, moet het aandeel in het project in euro’s. De investering valt in box 3 (vermogensbelasting) en wordt meegeteld als eigen vermogen.Stel iemand neemt voor 5.000 euro eigen vermogen deel. Dan moet deze 5.000 euro als vermogen in Box 3 worden meegeteld. Dat zou echter ook het geval zijn als deze 5.000 euro nog als spaargeld op de rekening van de persoon zou staan. Indien voor de deelname een lening is afgesloten dan is deze schuld ook in Box 3 aftrekbaar. Als deelnemers meer dan 5% van het totale project investeren, is dat een aanmerkelijk belang en valt de aangifte in box 2. Maar dat is in dit project niet aan de orde.  
Ik heb een bedrijf, kan mijn bedrijf meedoen?  Jazeker, een bedrijf kan meedoen met maximaal 40 panelen (maximaal 10.000 kWh/j) Je bedrijf moet dan wel een energierekening hebben, anders kan je het niet verrekenen.Voor bedrijven gelden dezelfde voorwaarden als voor particulieren: je bent gevestigd binnen de postcoderoos, bent een kleinverbruiker (met kleinverbruikers-aansluiting), de energieleverancier steunt de regeling en je koopt niet meer certificaten dan je zelf nodig hebt met een maximum tot 10.000 kWh per jaar.Er geldt voor bedrijven een aanvullende eis: je koopt niet meer dan 20% van alle panelen per zonnedak. Deze extra wettelijke regel heeft als doel om de zonnedaken van en voor zoveel mogelijk inwoners beschikbaar te maken. Uiteraard kun je, net als inwoners, ook aan meerdere daken meedoen. Dan geldt per dak het maximum van 20% en voor al je panelen bij elkaar het maximum van 10.000 kWh. 
50