Zonnedaken vanaf 2021

Op 8 november 2021 hebben wij tijdens een Thema-avond meer uitleg gegeven over de SCE-regeling, die vanaf 2021 van kracht is. Hieronder worden alle vragen beantwoord.

Wat is de SCE, de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking?
– Voor zonnedaken op een gezamenlijk dak is begin 2021 een nieuwe subsidieregeling ingesteld, de Subsidie Coöperatieve Energievoorziening (SCE). De subsidie wordt verstrekt door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). 
– Bij de oude regeling (van toepassing bij Zonnedak Persoon) kon je voor de opbrengst van ‘jouw’ panelen energiebelasting terug krijgen, de nieuwe regeling werkt anders, dat leggen we hieronder uit.
Hoe werkt de SCE?
– Bij de oude regeling (van toepassing bij Zonnedak Persoon) kon je voor de opbrengst van ‘jouw’ panelen energiebelasting terug krijgen, de nieuwe regeling werkt anders, dat leggen we hieronder uit. 
– De regeling geeft subsidie voor zonnedaken van maximaal 500 kW. Dit zijn 1250 panelen van 400 Wp die dan stroom kunnen produceren voor circa 150 huishoudens. 
Om hoeveel zonnedaken gaat het en waar worden deze ondergebracht?
– De inkomsten (de verkoop van de stroom) van een zonnedak gaan naar de coöperatie en dus naar de deelnemers in de projecten. De subsidieverstrekker vult deze inkomsten gegarandeerd aan voor een periode van 15 jaar, dit is de essentie van de regeling.  
– Door Coöperatie Lansingerzon is voor 5 daken subsidie aangevraagd. 
– De subsidie is voor alle 5 daken aan Lansingerzon toegezegd.
– Naar verwachting worden 4 zonnedaken gerealiseerd; 1 dak is afgevallen omdat de dakisolatie EPS bevatte en de verzekeraar daar een hoge premie voor rekent. 
Hoe wordt zonnedak gefinancierd?
– De 4 daken worden na realisatie bij Coöperatie LansingerZon ondergebracht. 
– Externe financiering uit Realisatiefonds (50 – 65%), dit is vreemd vermogen;
– Eigenaar van het dak (maximaal 15%), ook dit is vreemd vermogen;
Wie kunnen er meedoen?
– Burgers, participanten (35%), dit is eigen vermogen.
– Particulieren in het postcoderoosgebied (2651, 2652, 2665, 2661, 2662, 3053, 3045, 3046, 2641, 2642, 2719, 2718) met maximale aansluiting van 3 x 80A kunnen deelnemen. 
– Per adres kan 1 deelnemer in een project participeren. 
– Je schrijft je in voor een specifiek dak. 
– Je mag ook aan meerdere daken deelnemen. 
– De leden vormen een coöperatie en hebben stemrecht in de jaarlijkse ALV. 
– Elk lid heeft ongeacht de grootte van de participatie 1 stem. 
Wat zijn de kosten en wat is de verwachte opbrengst?
– De subsidie vereist per project minimaal 1 lid per 5 kW, dat leidt tot 16 – 100 deelnemers per project.
– Participaties worden aangeboden in eenheden van € 75,-  (is ‘een stukje dak’). 
– Rendement is 4%: je ontvangt per jaar € 6,75 euro per participatie,  dit is € 101,25 in 15 jr. 
– Extra ontvangsten en – uitgaven gaan in en uit ‘de pot’, de ALV van LansingerZon beslist hier over. 
Wat kan ik lezen in de Informatiebrochure?
– De eigenaar van het dak krijgt € 2,- per paneel per jaar en eenmalig € 5.000,-.
– Het maximum per persoon aan participaties, ca € 2.500,- – 3.000,-
– Dat de participatie in principe voor 15 jaar wordt aangegaan. De coöperatie kan bemiddelen wanneer iemand de participaties wil overdragen, daarvoor kan een wachtlijst worden aangelegd; de coöperatie mag de participaties niet kopen;
– De rekenmodule: ‘Ik wil x kW opwekken, hoe groot moet mijn participatie zijn?’ 
– Bij overlijden wordt de participatie overgedragen aan de erfgenamen; 
Hoe wordt het project na 15 jaar afgerond?
– De participatie kan wellicht ook bij leven aan kinderen worden overgedragen (dit wordt nog uitgezocht) 
– Na 15 jaar houdt de subsidie op, je hebt dan € 101,25 ontvangen. 
– De extra inkomsten van 15 jaar zitten ‘in de pot’ de ALV van LansingerZon besluit hierover. 
– De ALV zal in overleg met de dak eigenaar ook aandacht moeten schenken aan het vervolg: doorgaan zonder subsidie, dak overdragen aan eigenaar enzovoort. 
Wat zijn de technische aspecten?
– Uitgangspunt is dat het dak na 15 jaar wordt overgedragen/verkocht aan de eigenaar van het dak, wat op dat moment de waarde van het zonnedak is, wordt door een onafhankelijke partij vastgesteld.
– Het dak moet voldoende draagkracht hebben; 
– De dakbedekking moet nog meer dan 15 jaar meegaan; 
– De ligging moet goed zijn,  t.o.v. de zon, aandacht voor schaduw e.d.; 
– De brandveiligheid moet in orde zijn; 
Wat gebeurt er met de opgewekte stroom?
– Het moet groot genoeg zijn voor minimaal 200 panelen (ca 350 m2).
– De zonnedaken leveren stroom aan het net, dus aan Stedin. 
– Bij het Zonnedak Persoon wordt de stroom geleid naar energieleverancier om | nieuwe energie, dit was destijds een besluit van de ALV. 
om | nieuwe energie is een coöperatieve energieleverancier, Nieuwe Lansinger Stroom | om is onderdeel van deze coöperatie 
– Ook voor de komende daken wordt de stroom naar om | nieuwe energie geleid, dit gebeurt waarschijnlijk voor een termijn van 5 jaar. 
Wat is de planning?
– Als je dus stroom afneemt bij Nieuwe Lansinger Stroom | om is de cirkel rond en wek je indirect je eigen stroom op. 
– Eind november, begin december 2021 verschijnt de informatiebrochure voor de nieuwe daken. 
– Via een link kan je inschrijven, bij voldoende inschrijvingen worden de participaties geïncasseerd, je hebt dan gelijk stemrecht, daarna wordt het dak gerealiseerd. Als dak gereed is start de datum voor het jaarlijkse rendement. 
– Mensen die zich al hebben aangemeld staan op een wachtlijst, deze mensen worden bij het uitbrengen van de brochure als eerste benaderd. 
– Je kunt je hier aanmelden voor de wachtlijst. 
– Jaarlijks wordt door de coöperatie financiële verantwoording afgelegd; dat is nadat de jaarrekening is opgesteld: omstreeks mei/juni.