Waarom windenergie

De gemaakte afspraken in het klimaatakkoord van Parijs betekenen dat de rijksoverheid ervoor moet zorgen dat een deel van de Nederlandse energiebehoefte afkomstig is van duurzame opwekking. Van de zon én van de wind.Deze taakstelling is vertaald naar een provinciale doelstelling voor windenergie op land. Ook in Lansingerland zullen windmolens komen om deze doelstelling te kunnen halen. Kijk op de website van de Provincie Zuid-Holland voor meer informatie.

Windenergie is schoon, onuitputtelijk én we kunnen het zelf produceren. LansingerWind vindt dat elke inwoner en bedrijf in Lansingerland de kans moet krijgen zelf een stukje windmolen te kopen voor de opwekking van zijn eigen windenergie. Daarom heeft LansingerWind een burgerinitiatief ingediend bij de gemeenteraad om als inwoners zelf onze eigen windmolens te kunnen bouwen. We zitten nu ook aan de gesprekstafel over windenergie met gemeente en ontwikkelaars om de betrokkenheid van inwoners veilig te stellen bij de lokale windontwikkeling.