Wat is een coöperatie?

WAT IS NU EIGENLIJK EEN COÖPERATIE? 
Een coöperatie is een combinatie van een vereniging en een bedrijf waarvan mensen/bedrijven lid worden om een gezamenlijk doel te bereiken. Voorbeelden hiervan zijn o.a. tuinbouw- en melk coöperaties.

HOE WERKT EEN COÖPERATIE? 
Iedereen die het eens is met het doel van de coöperatie kan lid worden en is daarmee mede- eigenaar van de coöperatie. Elk lid is gelijkwaardig en heeft 1 stem waarmee op de ledenvergadering de koers van de coöperatie bepaalt wordt. Daarnaast mogen de leden geld lenen aan de coöperatie voor investeringen.

WAT IS ENERGIECOÖPERATIE NIEUWE LANSINGER STROOM 
Nieuwe Lansinger Stroom is een lokale energie coöperatie voor de inwoners en bedrijven van Lansingerland. 
Onze doelstelling is om voor en met onze leden energie te besparen, lokaal onze eigen schone energie op te wekken en in te kopen. Hiermee willen we een lokale en toekomstbestendige energievoorziening opbouwen en bijdragen aan de verduurzaming van onze directe woon en leefomgeving in Lansingerland en het halen van de landelijke klimaatdoelstelling voor 2050.

©Freepik